Leren

Niet alleen omdat je tot je achttiende nog leerplichtig bent. Maar ook omdat je straks in je eigen inkomen moet voorzien. En dit gaat nu eenmaal gemakkelijker met een startkwalificatie of een opleiding. Daarom dus deze links naar opleidingen en de regelgeving er om heen. Vraag altijd, ook als je denkt dat het niet kan ivm. schulden bijvoorbeeld, een tegemoetkoming of beurs aan voor je studiekosten. Je hebt meer mogelijkheden dan je denkt.
Als je nog helemaal niet weet wat je wil is het toch handig om je al in je voorlaatste jaar van de middelbare school af te vragen hoe je precies verder wilt. 
Vraag om een goede beroepskeuzetest op je school of bij het jongerenloket van je gemeente. Ook online zijn er genoeg te vinden, maar de meeste zijn niet erg uitgebreid. Ze kunnen als een eerste brainstorm wel nuttig zijn. 
Er zijn vanaf oktober meerdere informatiedagen en -avonden op scholen in de regio waar je je kunt oriënteren op de verschillende opleidingen. Vraag aan je decaan of mentor of hij/zij een overzicht heeft van de verschillende data. Bij de links op deze pagina staat ook een kort overzicht. Scholen kondigen het ook vaak ruim van te voren aan op spandoeken.

Als er ooit een leerstoornis is geconstateerd, of als je om welke andere reden dan ook begeleiding denkt nodig te hebben, kun je dit aangeven bij je toekomstige opleider. Ze proberen dan te zorgen dat er gezocht wordt naar studiebegeleiding vanuit de opleiding.
http://www.hbostart.nl/opendagen/

http://beroepenavondnijmegen.nl/

http://www.jip.org/nl/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/waarom-moet-ik-een-startkwalificatie-hebben

duo.nl/particulieren/scholier

http://www.hbostart.nl/opendagen/

No comments:

Post a Comment